(+358) 400 465 081 travel@bluekoli.fi
Vuokrakohteen Paritalo Teeri Metso vuokrasopimuksen sisältö

Varauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt tai muulla tavalla oikeustoimikelpoinen henkilö tai muu taho. Vieraan tulee tutustua kohteen tietoihin jo ennen varauksen tekoa ja ymmärtää sitoutuvansa niihin tehdessään varauksen.

Vuokraan sisätyy kohteen käyttöoikeus varatulle ajalle sekä normaalit energiakulut, myös kohtuullinen sähkön tai kaasun käyttö sisältyy vuokraan. Vuokraan sisältyy myös kohtuullinen määrä polttopuita tulipesien käyttöön.

Lemmikin saa tuoda kohteeseen. Lemmikistä on kerrotava vuokraajalle varauksen yhteydessä. Kiinteistön omistaja voi periä lemmikin tuomisesta lisämaksun sovitusti vuokraajan kanssa tarvittaessa. Mikäli lemmikki aiheuttaa kiinteistölle vahinkoa, on vuokraaja velvollinen ilmoittamaan vahingosta omistajalle ja korvaamaan aiheutuneen vahingon kiinteistön omistajalle.

Varausta tehtäessä tulee sopia mahdollisista juhlista tai muista tilaisuuksista, joissa kohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyisi. Samoin tulee sopia jo varauksen yhteydessä mahdollisesta teltan tai asuntovaunun käytöstä kohteen tontilla.

Maksu kiinteistön vuokrasta suoritetaan Koy Käränkämatkojen tilille. Koy Käränkämatkat lähettää laskun vuokraajalle sähköpostilla. Kyseinen lasku on maksettava 14 pv. ennen vuokrauksen alkamista. Muista laskun maksu-ajoista tai maksu-tavoista sovitaan Koy Käränkämatkojen kanssa erikseen.

Peruminen kiinteistön vuokraamisesta on tehtävä neljäviikkoa ennen sovittua ja vahvistettua vuokrausta. Peruutusmaksu on 20% kokonaisvuokrasummasta, joka peritään vuokraajalta. Edellä oleva maksu tulee maksettavaksi, mikäli vuokraaja peruu varauksen kiinteistöstä myöhemmin kuin yllä olevan sovitun neljänviikon jälkeen .

Vuokrakohde vapautuu vuokraajan käyttöön vuokran-antajan hyväksyttyä varauksen nettisivuilla www.bluekoli.fi, tai sähköpostilla osoitteessa travel@bluekoli.fi . Vuokrattavan kiinteistön vuokraaja voi ottaa käytettäväkseen klo.15.00 ja kiinteistöstä on poistuttava klo.12.00. Muista kiinteistöön saapumiseen tai poistumiseen liittyvistä kellon ajoista, on sovittava erikseen vuokran-antajan kanssa.

Käytetyt astiat täytyy pestä ja laittaa ne astiakaappiin. Keittiö kaappeihin ei saa jättää omia ruokia. Omasiivouksessa täytyy suorittaa huoneiston imurointi kauttaaltaan ja pesu- / saunatilojen sekä alakerran lattioiden puhdistus tehdään moppipesulla kiinteistön omilla pesuaineilla/ välineillä.

Mikäli omasiivous on suoritettu heikosti ja huoneisto joudutaan uudelleen puhdistamaan sopimusehtojen mukaisesti, veloitamme siivouksesta 70 € ja tarkistusmaksun 20 €.

Loppusiivouksen voi myös tilata koy Käränkämatkoilta hintaan 90 €

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan lakia, yleisiä hyviä tapoja sekä kohteen sääntöjä vierailunsa aikana. Jos vuokralainen keskeyttää vierailunsa ja poistuu kohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä vuokraaja ole oikeutettu vuokranpalautukseen. Vuokran-antajalla on oikeus keskeyttää vierailu vieraista johtuvista syistä. Keskeytys on hyväksyttyä, mikäli vierailu toteutuu varauksessa annetuista tiedoista merkittävästi poiketen. Samoin vierailu on oikeus keskeyttää, mikäli vieras syyllistyy järjestyshäiriöihin tai merkittäviin kohteen sääntöjen rikkomisiin tai omistajalla on muulla tavoin merkittävä peruste epäillä henkilöiden tai omaisuuden olevan vaarassa. Vierailun päättämisestä tulee ilmoittaa välittömästi vieraalle. Näissä tapauksissa omistaja ei ole korvausvelvollinen käyttämättä jääneestä vierailun ajasta.

Vuokran-antajalla on oikeus keskeyttää vierailu myös ylivoimaisista, force majeur -tyyppisistä syistä johtuen. Tällaisiksi luetaan esimerkiksi luonnonmullistus tai muu, ennaltaarvaamaton ja omistajasta riippumaton tapahtuma. Vierailun päättämisestä tulee ilmoittaa välittömästi vieraalle.

Vuokraajan tulee reklamoida puutteesta tai virheestä niin pian kuin mahdollista vuokran-antajalle. Vuokran-antajalla tulee olla mahdollisuus korjata virhe kohtuullisessa ajassa sen reklamoinnista. Vuokraaja on vellollinen ilmoittamaan mahdollisista rikkoontumisista kiinteistön kaluisteissa sekä kiinteistössä .Vuokraaja on velvollinen korvaamaan itse aiheuttamat vahingot kiinteistöön sekä kalustoon vuokran-antajalle.

Vuokralainen on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen seurueensa aiheuttaa kohteelle tai sen irtaimistolle. Vuokralainen on vastuussa omista tavaroistaan. Vuokran-antaja ei ole korvausvelvollinen vuokralaisen tavaroista, jos kohteeseen murtaudutaan. Vuokran-antaja ei vastaa vieraan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on mukanaan vierailun edellyttämät, voimassaolevat asiakirjat, kuten riittävä henkilöllisyystodistus, kalastusluvat ja muut vastaavat. Vuokran-antaja ei ole vastuussa vuokralaisen matkalla tarvitsemista, vapaaehtoisista vakuutuksista. Vuokralainen vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen riittävästä kattavuudesta. Kohteen siivouksesta vierailun aikana huolehtii vuokralainen, ellei hän ole erikseen ostanut siivouspalvelua. Kohtuulliset ylläpitotoimet kuuluvat joka tapauksessa vuokralaisen vastuulle.

Mikäli virheestä yllä olevaan sopimukseen liittyen reklamoidaan vasta vierailun jälkeen, vuokran-antaja ei ole korvausvelvollinen vieraalle.

Vuokralainen lähtee mökiltä viimeistään sovittuna ajankohtana. Vuokralaisen velvollisuus on huolehtia oman irtaimistonsa mukaan ottamisesta ja jättää kohde siistiin kuntoon. Tarkemman loppusiivouksen hoitaa joko vuokralainen tai vuokran-antaja / huolitsija, huomioiden mitä loppusiivouksesta on sovittu. Loppusiivouksen osalta on hyvä dokumentoida, mieluiten yhdessä vieraan kanssa, kirjaamalla ja tarvittaessa valokuvaamalla vieraan vaihtuessa mahdolliset vieraan tekemän siivouksen puutteet ja tarkistaa vastaavasti myös kohteen muu kunto. Eri näkemykset siivouksen asianmukaisuudesta ja mahdollisesta aiheutetusta vahingosta on dokumentoinnin avulla helpompi selvittää. Vuokran-antajan / huolitsijan tulee tarkistaa kohde vierailun päättyessä tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Vierailta unohtuneet tavarat voidaan palauttaa vieraan kustannuksella ja pyynnöstä.

Jos mökin vuokrausta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi).

Kiinteistö Oy Käränkämatkat  – – –  www.bluekoli.fi  – – –  toimisto@bluekoli.fi